مرکز تحقیقات علوم گیاهی کاربردی

امضای تفاهم نامه

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۶ کد : ۴۰۹۹ اخبار
تعداد بازدید:۹۷
در راستای منویات و سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده، پرورش و تکیه بر توان داخلی و منابع فرهیخته و نخبه دانشگاهی و به منظور توسعه فعالیت های پژوهشی ، آموزشی و انگیزشی کاربردی و همچنین انجام مطالعات و پروژه های اجرایی این تفاهم نامه فیمابین مرکز تحقیقات علوم گیاهی کاربردی ومرکز تحقیقات شیلاتی آبهای راه دور چابهار توافق و به امضا رسید.