پروژه کویر میقان

دریافت پروژه کویر میقان

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۴۸ کد : ۴۱۰۵ اخبار
تعداد بازدید:۸۶
مرکز تحقیقات علوم گیاهی کاربردی موفق به دریافت پروژه اداره منابع طبیعی اراک جهت آبیاری ۲۱۵۰۰۰ اصله نهال درمنطقه کویر میقان گردید. این قرار داد به مبلغ ۴ میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد.

مرکز تحقیقات علوم گیاهی کاربردی موفق به دریافت پروژه  اداره منابع طبیعی اراک جهت آبیاری 215000 اصله نهال درمنطقه کویر میقان گردید. این قرار داد به مبلغ ۴ میلیارد و دویست میلیون ریال می باشد.