بازدید از اراضی اوقاف

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۳ کد : ۴۱۰۶ اخبار
تعداد بازدید:۷۰
در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰، از زمین های اوقاف منطقه ضامنجان بازدید به عمل آمد. شایان ذکر است قرارداد احداث ۴۰۰ هکتار گلخانه در این اراضی با مرکز تحقیقات امضا گردیده است.