معرفی

تعداد بازدید:۳۷۵

این مرکز در بخش های مختلف مرتبط با علوم گیاهی، کشاورزی و منابع طبیعی مانند؛ تنش های غیر زیستی و تغذیه گیاهی، فرآوری گیاهان، گیاه پزشکی (بویژه آفتکش های شیمیایی و بیولوژیکی)، آزمایش های تکمیلی آفتکش ها بر موجودات زنده شامل حشرات، باکتری، قارچ ویروس، نماتد و موش، بیوتکنولوژی گیاهی، نانوتکنوژی گیاهی، گیاه پالایی، فیتوشیمی، توسعه کشاورزی پایدار و ارگانیک، شناسایی و گسترش گیاهان بومی با مصرف آب کم جهت توسعه فضای سبز، تولید بذور اصلاح شده سبزیجات و صیفی جات و دانه های روغنی امکانات و زیر ساخت های لازم را دارا می باشد. این مرکز با دارا بودن کادر متخصص آمادگی خود را جهت عقد قرارداد برای اجرای کلیه طرح های تحقیقاتی علمی و نشر نتایج در مجلات علمی معتبردر زمینه های یاد شده اعلام می دارد.

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰