الویت های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۷۲

1- طرح های مرتبط با فرآوری گیاهان دارویی

2- تولید فرآورده های دارویی به صورت پماد، قرص  و کپسول

3-تولید سموم جدید آفت کش

4- تحقیقات در زمینه جلبک ها و میکرو جلبک ها

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۴۰۰