شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

تعداد بازدید:۲۰۴

دکتر حسین کلانتری خلیل آباد (رییس شورا)

دکتر جواد وروانی (دبیر شورا)

دکتر الهام صنعتگر (مدیر بخش کلینیک های کشاورزی و فیزولوژی گیاهی)

دکتر احمد محمدی (مدیر بخش تحقیقات میکروجلبک ها )

دکتر غلامرضا نادری بروجردی (مدیر بخش تحقیقات گیاهان دارویی)

دکتر زهرا رفیعی کرهرودی (مدیر بخش تحقیقات آفات و بیماری ها)

آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰